Účtovníctvo v Bratislave, ekonomické služby
KONTO TEAM SLOVAKIA, s.r.o.

Spoločnosť KONTO TEAM SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v meste Bratislava, bola založená už v roku 2001, naši pracovníci však vykonávajú účtovnícku profesiu už niekoľko rokov. Zabezpečujeme komplexné spracovanie účtovníctva, spolupracujeme s daňovými poradcami, audítormi a pracovníkmi MF SR. Máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie.

Účtovníctvo a účtovné poradenstvo:

 • spracovávame podvojné a jednoduché účtovníctvo
 • dodržiavame slovenské účtovné postupy, medzinárodné účtovné štandardy
 • pripravujeme podklady pre priznanie k DPH
 • pripravujeme podklady k účtovnej závierke
 • reporting a inventarizácie účtov
 • evidencia majetku, odpisy
 • poskytujeme poradenské služby
 • spolupracujeme s internými aj externými audítormi a daňovými poradcami
 • organizujeme odborné semináre

Mzdy a personalistika:

 • prihlasujeme a odhlasujeme zamestnancov, ale aj organizácie a SZČO
 • vypočítavame mzdy, sumarizácie
 • robíme mzdovú evidenciu, personálnu agendu
 • spracovávame a zasielame mesačné výkazy (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne)
 • robíme ročné zúčtovania dane a potvrdenie o príjme
 • robíme prehľady, ročné hlásenia
 • evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia a zápočty odpracovaných rokov
 • spracovávame bankové príkazy
 • dodržiavame zákon o ochrane osobných údajov
 • disponujeme samostatnými pracovníkmi

Čítajte viac... 

KONTO TEAM SLOVAKIA, s.r.o.
Šamorínska 32, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 358274244
IČ DPH: SK2020247394

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Odd.: Sro, Vložka č.: 25648/B

Tel.: 00421 2 4564 1311, Fax: 00421 2 4552 5614

Ing. Takátsová Kristína – 00421 905 511 171
Ing. Takáts Róbert – 00421 905 200 693
Ing. Takátsová Mária – 00421 905 320 801

E-mail: takatsova@auditkonto.sk, takats@auditkonto.sk, info@auditkonto.sk

Domovská stránka: www.auditkonto.sk

Web: www.audit-uctovnictvo.sk

Poskytujeme ekonomické poradenstvo. Napíšte nám:


Polia označené * sú povinné


Prevádzková doba:

PONDELOK 7:00 - 18:00
UTOROK 7:00 - 18:00
STREDA 7:00 - 18:00
ŠTVRTOK 7:00 - 18:00
PIATOK 7:00 - 18:00

Dane, mzdy, účtovníctvo, audit